HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giai gium bai nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 14 Tháng hai 2012, 11:37 PM
 
người 1, thuyền 2. nước 3.
V1/3 =V1/2 +V2/3 (vecto)
V1/3=V1 ; V1/2=u ; V2/3=V2
ADĐLBTĐL
(m+M)V0= mV1 + MV2


a,V1/2=u=3 (chuyển từ vecto sang độ lớn)

=>(60+360)*2 = 60*(3+ V2) + 360* V2 => V2

b,V1/2=u=-3 (chuyển từ vecto sang độ lớn)

=>(60+360)*2 = 60*(-3+ V2) + 360* V2 => V2