HÌnh đại diện 186916 anh bao
Giai gium bai nay
Bởi 186916 anh bao - Thứ hai, 13 Tháng hai 2012, 07:24 PM
 

Một người có khối lượng m=60kg đứng trên một chiếc thuyền có khối lượng M=360kg đang trôi theo dòng nước với vân tốc v=2m/s . Tính vận tốc của thuyền  khi người đó rời thuyền theo :

a/ Nhảy cùng hướng chuyển động của thuyền vớí vận tốc v1=3m/s đối với thuyền

b/ Nhảy ngược hướng chuyển động của thuyền với vận tốc v1=3m/s đối với thuyền

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giai gium bai nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 14 Tháng hai 2012, 11:37 PM
 
người 1, thuyền 2. nước 3.
V1/3 =V1/2 +V2/3 (vecto)
V1/3=V1 ; V1/2=u ; V2/3=V2
ADĐLBTĐL
(m+M)V0= mV1 + MV2


a,V1/2=u=3 (chuyển từ vecto sang độ lớn)

=>(60+360)*2 = 60*(3+ V2) + 360* V2 => V2

b,V1/2=u=-3 (chuyển từ vecto sang độ lớn)

=>(60+360)*2 = 60*(-3+ V2) + 360* V2 => V2