HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giup minh giai bai tap vat ly 10 voi
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 10 Tháng hai 2012, 02:33 AM
 
a,54km/h=15m/s
p=Fs/t=Fv => F động cơ=p/v
do xe cđ đều,a=0 => Fms=F=p/v=500N
b.72km/h=20m/s
Ptb=F*Vtb
V^2-V0^2=2as => a=1,75m/s^2
F-Fms=ma =>F=9250N
Vtb=(V+V0)/2=17,5m/s
Ptb=F*Vtb=9250*17,5=...
Ptt=F*V=9250*20=...
còn tại sao mình lại ra khác kq thì k biết. nhưng ít nhất mình thấy đề vô lý chỗ do F > F bđầu => P>P bđầu mà đ.án lại nhỏ hơn (p=1650w)