HÌnh đại diện 166237 cahatu
Hiện tượng quang điện
Bởi 166237 cahatu - Thứ năm, 9 Tháng hai 2012, 06:49 PM
 
Tại sao khi chiếu đồng thời nhiều bức xạ thì những bức xạ nào có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện lại không được tính năng lượng? Theo tôi thì nó vẫn có năng lượng photon để góp năng lượng vào việc đẩy e ra khỏi bề mặt kim loại!
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Hiện tượng quang điện
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 10 Tháng hai 2012, 02:41 AM
 
cái này anh lên http://thuvienvatly.com/forums/ mà hỏi nhé