HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giup nhanh vs ba kon oy
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 6 Tháng hai 2012, 12:45 PM
 
biến thiên năng lượng
A = Wsau -Wtrc
-Fc*s = mVsau^2/2-mVtrc^2/2
=> Fc