HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: neu da doc thac mac cua mjnh thj gjup gjaj baj tap nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 6 Tháng hai 2012, 12:43 PM
 
cơ năng lúc rơi = thế năng lúc rơi ( do động năng = 0)=mgh
lúc chạm đất cơ năng chuyển hóa hoàn thành động năng => Wđ = mV^2 /2 => v
c, A cản = Wsau -Wtrc
-F.s= (-mgh) - Wđ => F=Ftb