HÌnh đại diện 181889 Nguyen Tuong An
neu da doc thac mac cua mjnh thj gjup gjaj baj tap nay
Bởi 181889 Nguyen Tuong An - Thứ sáu, 3 Tháng hai 2012, 11:02 PM
 
Mot vat m=1kg tu do cao h=240m roi xuong dat voi van toc ban dau v0 =14m/s.
a.Tinh co nang tai luc roi.
b.Tinh van toc cua vat luc cham dat.
c.Sau khi den mat dat vat di sau vao dat mot doan s=0,2m. Tinh luc can trung binh cua dat tac dung len vat. Goi ma sat cua khong khi la khong dang ke va g=10m/s2.*
*Chj can gjaj gjup mjnh cau c thoj!!!
"cam on cac pan truoc nha Mỉm cười"
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: neu da doc thac mac cua mjnh thj gjup gjaj baj tap nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 6 Tháng hai 2012, 12:43 PM
 
cơ năng lúc rơi = thế năng lúc rơi ( do động năng = 0)=mgh
lúc chạm đất cơ năng chuyển hóa hoàn thành động năng => Wđ = mV^2 /2 => v
c, A cản = Wsau -Wtrc
-F.s= (-mgh) - Wđ => F=Ftb