HÌnh đại diện 181889 Nguyen Tuong An
minh co thac mac ve bai tap nay
Bởi 181889 Nguyen Tuong An - Thứ sáu, 3 Tháng hai 2012, 10:37 PM
 
Khj mot vat duoc nem len cao voj v0 xac djnh. luc tro laj mat dat vat dj sau vao trong long dat. Ljeu co the su dung djnh lj dong nang cho luc can cua dat de giai duoc khong?
Ac=Wd2 -Wd1
Hay chung ta faj ap dung cong cua ngoaj luc:
A=W2 -W1
tuong duong:"Ac +A(luc khong the)=( Wd2 + Wt2 ) - ( Wd1 + Wt1 )"
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: minh co thac mac ve bai tap nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 6 Tháng hai 2012, 12:57 PM
 
Acan chính là công của lực không thế còn gì nữa. nói cho bạn hiểu hơn về điều này vì có rất nhiều ng vẫn còn lơ mơ k biết khi nào là công của ngoại lực khi nào là công lực không phải lực thế
ĐL Biến thiên động năng:
A ngoại lực = Wđ sau - Wđ trc (1)
ĐL biến thiên năng lượng
A lực không thế = Wsau - Wtrc = (Wđ sau + Wt sau) -(Wđ trc + Wt trc) (*)

thực chất 2 công thức này giống hệt nhau
vì A ngoại lực = A lực thế + A lực k thế (2)
và điều rất quan trọng là A lực thế = Wt sau -Wt trc (3)

(1)(2)(3) => (*)
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: minh co thac mac ve bai tap nay
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 6 Tháng hai 2012, 12:58 PM
 
nên nếu bạn sd 2 cách mà cho 2 KQ khác nhau thì chắc bạn sai rồi