HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: lam giup bai toan lop 10 nay voi
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 3 Tháng hai 2012, 02:49 AM
 
nói qua cho bạn thôi. gọi mảnh còn lại có vận tốc theo phương x,y là Vx, Vy.
"do cao h=20m","cham đất có vận tốc 40m/s " => vận tốc lúc sau v/c của mảnh 2.(có thể dùng bảo toàn cơ năng hoặc ĐLH)
ADĐLBTĐL cho hệ 2 mảnh trc và sau v/c thep phuwowg x và y. phương x nằm ngang, y thẳng đứng.
=> vx,Vy. độ lớn V=căn vx2+vy2
hướng tan anpha =Vy/Vx trong đó anpha là góc hợp bởi V Và vs p.ngang