HÌnh đại diện 191670 Phạm Nguyễn Đức Tín
Trả lời: Cực trị của điện xoay chiều!!
Bởi 191670 Phạm Nguyễn Đức Tín - Thứ bảy, 25 Tháng hai 2012, 09:02 PM
 
Đa số bài tập về cực trị luôn luôn làm được bằng phương pháp dùng đạo hàm. Bạn có thể tham khảo nhiều sách trên thị trường. Mình thấy quyển "Trọng tâm kiến thức và bài tập VL 12" (Trần Công Phong chủ biên) viết rất chi tiết từng dạng bài tập, có phương pháp giải toán và ví dụ tương ứng với mỗi dạng.