HÌnh đại diện 228520 Nguyễn Thanh Tuấn
Trả lời:không biết ak
Bởi 228520 Nguyễn Thanh Tuấn - Thứ hai, 3 Tháng chín 2012, 08:57 PM
 
thi chuyên đề là cứ 1 vài ngày (tầm 1 tháng ) nhà trường tổ chức thi như thi thử đại học ý --điểm thầp là chuyển lớp liền