HÌnh đại diện 182379 lêanhphi
giup voi
Bởi 182379 lêanhphi - Thứ hai, 9 Tháng một 2012, 02:27 PM
 

xet cac so thuc a,b,c,d thỏa mãn các điệu kiện:

a^2+b^2=1;c-d =3.

tìm giá trị lớn nhất của M=ac+bd-cd

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giup voi
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 10 Tháng một 2012, 11:43 AM
 

cai này phải đi hỏi đội tuyển toán chứ

HÌnh đại diện 182379 lêanhphi
Trả lời: giup voi
Bởi 182379 lêanhphi - Thứ ba, 10 Tháng một 2012, 07:11 PM
 

hoi dum giup cai de thi chuyen de day

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giup voi
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 10 Tháng một 2012, 08:19 PM
 

híc. thi chuyên đề là thi gì vậy????

HÌnh đại diện 228520 Nguyễn Thanh Tuấn
Trả lời:không biết ak
Bởi 228520 Nguyễn Thanh Tuấn - Thứ hai, 3 Tháng chín 2012, 08:57 PM
 
thi chuyên đề là cứ 1 vài ngày (tầm 1 tháng ) nhà trường tổ chức thi như thi thử đại học ý --điểm thầp là chuyển lớp liền