HÌnh đại diện 184848 Bùi Thị Ngọc Trâm
Bài cơ khó
Bởi 184848 Bùi Thị Ngọc Trâm - Thứ bảy, 7 Tháng một 2012, 08:34 PM
 
Một vật có khối lượng m=1kg đặt trên 1 tấm gỗ rồi cả 2 đặt lên mặt sàn nằm ngang. vật được treo vào 1 điểm O bằng 1 sợi dây nhẹ đàn hồi, lúc đầu sợi dây có chiều dài tự nhiên lo=40cm. hệ số ma sát trượt giữa vật và tấm gỗ là k=0,2. kéo từ từ tấm gỗ cho đến khi vật bắt đầu trượt trên gỗ,khi ấy dây lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc =30. Tính công của lực ma sát trong hqc gắn với mặt sàn kể từ lúc đầu đến lúc vật bắt đầu trượt, g=10m/s2
HÌnh đại diện Big0ishi Chu Duy Hưng
Trả lời: Bài cơ khó
Bởi Big0ishi Chu Duy Hưng - Thứ bảy, 28 Tháng một 2012, 10:51 AM
 
bài này cung~ bt mà . làm j` mà kho' wa'. tự suy nghi~ 1 tý là ra thui!!!!!
HÌnh đại diện 220541 tovandu
Trả lời: Bài cơ khó
Bởi 220541 tovandu - Thứ hai, 2 Tháng bảy 2012, 02:53 PM
 
bạ nay ma cung faj hoi ak