HÌnh đại diện 10700 ha nhat sy
Trả lời: su roi
Bởi 10700 ha nhat sy - Thứ sáu, 6 Tháng một 2012, 05:19 PM
 
chính xác !
Các vật chịu cùng một gia tốc sẽ rơi xuống cùng một khoảng thời gian: theo công thức:
  s=(1/2)a.(t mũ 2)
=> t=căn bậc hai của (2s/a)

Nếu bạn thấy các vật có khi rơi xuống với thời gian khác nhau thì do các vật đó chịu sức cản cảu không khí khác nhau đáng kể. Trong chân không(không có lực cản) thì mọi vật có khối lượng khác nhau đều rơi như nhau.
HẠ NHẤT SĨ - PT NGUYỄN VĂN LINH - GIA LAI
caricom007@gmail.com