tran trieu phu
Thêm chủ đề vào bài học
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ hai, 7 Tháng bảy 2008, 08:53 AM
 
MU truong thi minh uyen: Trong bài học chí có 6 chủ đề
MU truong thi minh uyen: bây giờ chị muốn thêm 1 chủ đề nữa thì sao
Triêu Phú: ah
Triêu Phú: chị bật chế độ chỉnh sửa lên
MU truong thi minh uyen: rồi
Triêu Phú: trong menu bên trái, chọn "các thiết lập"
MU truong thi minh uyen: rồi
Triêu Phú: chọn số chủ đề là 6 hoặc 7... tùy ý