HÌnh đại diện 10700 ha nhat sy
Trả lời: vật lý 11
Bởi 10700 ha nhat sy - Thứ sáu, 6 Tháng một 2012, 05:25 PM
 
Thật ra electron chuyển động xung quanh hạt nhân với quỹ đạo như thế nào rất khó xác định hay có thể nói là không thể xác định (theo nguyên lý bất định Heisenbeg). Quỹ đạo tròn cũng chỉ là mô hình đơn giản hóa thôi. vấn đề tính công thì có vẽ khó khăn chỉ có thể nói là có hay không thôi mà mình nghĩ là không.

HẠ NHẤT SĨ - PT NGUYỄN VĂN LINH - GIA LAI
caricom007@gmail.com