HÌnh đại diện 181341 Bùi Hoàng Thuấn
vật lý 11
Bởi 181341 Bùi Hoàng Thuấn - Thứ hai, 26 Tháng mười hai 2011, 04:38 PM
 
electron chuyển đọng quanh hạt nhân nguyên tử hidro theo quỹ đạo tròn bán kính R= 5.10^-9 cm
hỏi khi e chuyển động, điện trường của hạt nhân có sinh ra công không? tại sao?
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: vật lý 11
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 11:18 AM
 

đoán thôi.  không vì khi e đặt trong vùng đtg của p thì có lực hút. lực này đóng vai trò là lưc hướng tâm. lực này luôn vuông góc với phương của vận tốc nên không sinh công

HÌnh đại diện 10700 ha nhat sy
Trả lời: vật lý 11
Bởi 10700 ha nhat sy - Thứ sáu, 6 Tháng một 2012, 05:25 PM
 
Thật ra electron chuyển động xung quanh hạt nhân với quỹ đạo như thế nào rất khó xác định hay có thể nói là không thể xác định (theo nguyên lý bất định Heisenbeg). Quỹ đạo tròn cũng chỉ là mô hình đơn giản hóa thôi. vấn đề tính công thì có vẽ khó khăn chỉ có thể nói là có hay không thôi mà mình nghĩ là không.

HẠ NHẤT SĨ - PT NGUYỄN VĂN LINH - GIA LAI
caricom007@gmail.com