HÌnh đại diện 181341 Bùi Hoàng Thuấn
Trả lời: xác định điện trường
Bởi 181341 Bùi Hoàng Thuấn - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 03:29 PM
 
mình cũng chưa rõ phần hai ma hai tâm O1 cách tâm O2 một khoảng d ban nói rõ hơn giúp mình dc không hay ban làm rồi gửi qua vnstarry@yahoo.com.vn giúp mình với