HÌnh đại diện 181341 Bùi Hoàng Thuấn
xác định điện trường
Bởi 181341 Bùi Hoàng Thuấn - Thứ hai, 26 Tháng mười hai 2011, 04:03 PM
 
các thầy cô, các bạn giúp mình bài tập này với
đề bài:
bên trong một quả cầu mang điện với mật độ điện khối rô. có một lỗ hổng hình cầu.xác định điện trường tại điểm bất kỳ của lỗ hổng trong trường hợp
a) lỗ hổng có cùng tâm với quả cầu
b) tâm O1 của quả cầu cách tâm O2 của lỗ hổng một khoảng d

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: xác định điện trường
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 11:27 AM
 

khi lỗ hổng có cùng tâm với quả cầu thì do tính đối xứng thì tại điển bất kì trong lỗ hổng đều có điện trg E=0

khi tâm không trg nhau và cách nhau 2 khoảng d, ta coi bài toán gồm 2 khối cầu 1 khối tâm O1 vs mật độ điện tích khối là rô và 1  khối tâm O2 có mật độ điện tích khối là -rô. sau đó làm như bình thường.

k có giấy bút nên k làm cụ thể đc. chỉ nói đc đường hướng thôi bạn thông cảm!!

HÌnh đại diện 181341 Bùi Hoàng Thuấn
Trả lời: xác định điện trường
Bởi 181341 Bùi Hoàng Thuấn - Thứ tư, 28 Tháng mười hai 2011, 03:29 PM
 
mình cũng chưa rõ phần hai ma hai tâm O1 cách tâm O2 một khoảng d ban nói rõ hơn giúp mình dc không hay ban làm rồi gửi qua vnstarry@yahoo.com.vn giúp mình với