HÌnh đại diện 172391 mchinh
Giai dum minh voi nha cac ban
Bởi 172391 mchinh - Thứ tư, 21 Tháng mười hai 2011, 10:04 PM
 
Cau_3.doc

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp  Điện dung C có thể thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp ở hai đầu C là lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 100căn2V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là 100căn2V thì điện áp tức thời giữa hai điểm điện trở và cuộn cảm là - 100căn6V . Tính giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB


HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giai dum minh voi nha cac ban
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 26 Tháng mười hai 2011, 07:27 AM
 
khả năng đúng chỉ 100/100% thôi nhưng vẫn đưalên. hế hế
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giai dum minh voi nha cac ban
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 26 Tháng mười hai 2011, 07:33 AM
 
khả năng đúng là 100/100 % nhưng vẫn đưa lên. hế hế:D