HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: i need help
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Chủ nhật, 18 Tháng mười hai 2011, 07:25 AM
 
nặng hơn vì vật năng hơn thì có phản lực lớn hơn nên vs cùng 1 hệ số ma sát thì vật nặng hơn sẽ chịu lực ma sát lớn hơn nên cần lực đẩy lớn hơn mới có cùng gia tôc vs vật kia