HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giúp mình giải thich bài này
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 13 Tháng mười hai 2011, 10:34 AM
 

Facsimet ở TH1=Facsimet ở TH2=P

tương đương vs D nước x 1/3 V x g = D dầu x 1/4 V x g

suy ra D dầu = 4/3 x D nước =4/3 g/cm3