HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Chương 1 hoặc chương 2
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ năm, 8 Tháng mười hai 2011, 05:21 PM
 
thế dùng biến thiên đông lượng đc k F*denta(t)=m(Vsau-Vtrc)