HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Chương 1 hoặc chương 2
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng mười hai 2011, 11:05 PM
 
quả bóng m=500g đang đứng yên thì bị đá vs F=250N.nếu thời gian bóng tiếp xúc vs chân là 0.02s thì bóng se bay vs v=?
Lưu ý vs các bạn là chỉ đc dùng chương 1 hoc chương 2 lớp 10(động hoc chất điểm hoặc động lực học chất điểm) để giải bài này,ko đc dùng các định luật bảo toàn!!! Thank
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Chương 1 hoặc chương 2
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ năm, 8 Tháng mười hai 2011, 05:21 PM
 
thế dùng biến thiên đông lượng đc k F*denta(t)=m(Vsau-Vtrc)