HÌnh đại diện 179561 tsu say chanh
giúp mình giải bài này với
Bởi 179561 tsu say chanh - Thứ tư, 7 Tháng mười hai 2011, 08:55 AM
 
một vệ tinh nhân tạo của trái đất ở độ cao 300km so với mặt đất bay với vận tốc 7,9km/s tính tốc độ góc
chu kỳ và tần số của nó có chuyển động của vệ tinh là tròn đều bán kính trái đất 6400km
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giúp mình giải bài này với
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ tư, 7 Tháng mười hai 2011, 12:26 PM
 
keple a. lâu ngày không giải để bh ngâm cứu lại đã
HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Trả lời: giúp mình giải bài này với
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng mười hai 2011, 11:01 PM
 
bạn ơi! luc này chưa học keple bạn ak! bài này phải dùng đến lưc hướng tâm+ gia tốc trọng trường mới phù hơp!!
HÌnh đại diện 179561 tsu say chanh
Trả lời: giúp mình giải bài này với
Bởi 179561 tsu say chanh - Thứ năm, 8 Tháng mười hai 2011, 02:17 PM
 
vay ban giup minh giai ra luon di thank you ban rat nhieu day

HÌnh đại diện 181326 Lê Phước Hà
Trả lời: giúp mình giải bài này với
Bởi 181326 Lê Phước Hà - Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2011, 08:16 PM
 

v = 7,9km/s = 7900 m/s

R = 6400+300 = 6700 km = 6700000 m

\omega = \frac{v}{R} = \frac{7900}{6700000} \approx 1,18 . 10-3 (s)

T = \frac{2\Pi }{\omega }= \frac{2.3,14}{1,18.0,001} \approx 5322 (s) = 1,472 heart

Tần số = \frac{1}{T}=\frac{\omega }{2\pi }= \frac{1,18.0,001}{2.3,14}= 1,88.10-4 (vòng/s)