HÌnh đại diện 77867 Nguyễn Thành
Trả lời: con lắc đơn trong thang máy
Bởi 77867 Nguyễn Thành - Thứ năm, 17 Tháng mười một 2011, 04:39 PM
 
Vì chu kỳ giảm 3% nên T'/T=97%
\frac{T'}{T} =97%=\sqrt{\frac{g}{g+a}}\Rightarrow a=0,619m/s^2