HÌnh đại diện 105781 nguyễn hoàng giang
con lắc đơn trong thang máy
Bởi 105781 nguyễn hoàng giang - Thứ ba, 15 Tháng mười một 2011, 01:15 PM
 
Con lắc đơn treo trên một thang máy đứng yên, dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc a tại nơi có g =9.86m/s² thì chu kỳ của nó giảm 3% so với lúc thang máy đứng yên. Tính gia tốc a?
HÌnh đại diện 77867 Nguyễn Thành
Trả lời: con lắc đơn trong thang máy
Bởi 77867 Nguyễn Thành - Thứ năm, 17 Tháng mười một 2011, 04:39 PM
 
Vì chu kỳ giảm 3% nên T'/T=97%
\frac{T'}{T} =97%=\sqrt{\frac{g}{g+a}}\Rightarrow a=0,619m/s^2