HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: giup mjh voj
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ hai, 14 Tháng mười một 2011, 01:17 PM
 
Câu 1 áp dụng chuyển động tròn đều là ra thôi

Câu 2: để một tàu vũ trụ trở thành vệ tinh của trái đất thì nó phải đạt vận tốc vũ trụ cấp 1: 7.9 km/s

Chứng minh: Từ điều kiện lực hấp dẫn bằng lực quán tính ly tâm, ta suy ra:

mg = \frac{mv^2}R

v = \sqrt{gR}

v = \sqrt{9,80\,\mathrm{m/s^2} \cdot 6378\,\mathrm{km}}

v = 7,9\,\mathrm{km/s}