HÌnh đại diện 10700 ha nhat sy
Trả lời: cách hay có thưởng
Bởi 10700 ha nhat sy - Thứ hai, 9 Tháng một 2012, 11:56 AM
 
Lực là tay trái , cảm ứng từ là tay phải!