HÌnh đại diện 173415 Tin
giúp mình với!!
Bởi 173415 Tin - Thứ năm, 10 Tháng mười một 2011, 06:18 PM
 
mọi người xem dùm em câu này có sai đề hay không??

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(\omegat + \phi). Biết rằng trong khoảng 1/60 giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x = A /2 theo chiều dương của trục Ox. Mặt khác, khi vật có li độ x = 2(cm) thì vận tốc của vật v = 40\pi(cm/s). Tần số góc và biên độ dao động của vật lần lượt bằng bao nhiêu?

A. 10\pi (rad/s), 3cm. B. 30\pi (rad/s), 2cm. 

C. 20\pi (rad/s), 4cm. D. 40\pi (rad/s), 4cm.

đáp án của đề là câu C, mà em tính không ra giống đáp án.


HÌnh đại diện 112313 Lương Văn Vũ
Trả lời: giúp mình với!!
Bởi 112313 Lương Văn Vũ - Thứ sáu, 11 Tháng mười một 2011, 10:45 AM
 

Áp dụng công thức A2 = v2/w2 + x2 là được mà

HÌnh đại diện CamHung Lê Thị Nhất Hưng
Trả lời: giúp mình với!!
Bởi CamHung Lê Thị Nhất Hưng - Thứ hai, 14 Tháng mười một 2011, 07:29 PM
 

bạn viết ký hiệu gì mình không đọc được? bạn trình bày rõ các ký hiệu nhé!