HÌnh đại diện 170854 nghiem khanh linh
giai bai toan
Bởi 170854 nghiem khanh linh - Thứ ba, 1 Tháng mười một 2011, 09:08 AM
 
1 vat co cac luc tac dung ; F1=20N
F2=5N.
F3=5N.P=20N.
vat nam tren mat phang nghieng so voi mat dat 1 goc 31*
he so ma sat truot :0,1
xac dinh gia toc cua vat.
HÌnh đại diện 112313 Lương Văn Vũ
Trả lời: giai bai toan
Bởi 112313 Lương Văn Vũ - Thứ ba, 1 Tháng mười một 2011, 05:28 PM
 
Gợi ý ( bạn tự làm nhá )
1. Chọn trục ox trùng với mặt phẳng nghiêng, oy vuông góc với ox.
2. Viết biểu thức định luật II Niu tơn dưới dạng véc tơ
3. Chiếu phương trình véc tơ vừa viết lên hai trục ox, oy
4. Giải hai phương trình ta được kết quả :


HÌnh đại diện 170854 nghiem khanh linh
cảm on
Bởi 170854 nghiem khanh linh - Chủ nhật, 6 Tháng mười một 2011, 09:26 AM
 
cảm ơn bạn