HÌnh đại diện 164128 huong
Điện năng. Công suất điện
Bởi 164128 huong - Thứ tư, 28 Tháng chín 2011, 01:48 PM
 
khi điên tích chuyển động có hướng thì tạo ra dòng điện.Dòng điện chạy qua bóng đèn làm bóng đèn phát sáng.Tại sao khi điên tích dịch chuyển có hướng qua đèn lại làm đèn phát sáng?