HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: giai bt nay gium e voi!!! kho wa. nan ni!!!!!!!!!
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Chủ nhật, 16 Tháng mười 2011, 06:26 AM
 
xin đính chinh Y!M: dark_dragon1408_wind005