HÌnh đại diện 162131 Hồ Thị Xuân Hương
giai bt nay gium e voi!!! kho wa. nan ni!!!!!!!!!
Bởi 162131 Hồ Thị Xuân Hương - Thứ năm, 15 Tháng chín 2011, 02:24 PM
 

2 ô tô đều xuất từ A đến . ô tô thứ nhất đi với vận tốc v1 trong nửa đoạn đường đầu. trong nửa đoạn đường còn lại đi với vận tốc v2. ô tô thứ 2 đi với vận tốc v1 trong nửa thời gian đầu, nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Hỏi ô tô nào đến B trước, trước bao nhiêu thời gian?

HÌnh đại diện 93339 Nguyen Van Hoang
Trả lời: giai bt nay gium e voi!!! kho wa. nan ni!!!!!!!!!
Bởi 93339 Nguyen Van Hoang - Thứ bảy, 17 Tháng chín 2011, 12:32 PM
 
don gian ma! t1(cua oto 1)=s/2v1+s/2v2
t2=s/2v2+s/2v1
=> t1=t2
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: giai bt nay gium e voi!!! kho wa. nan ni!!!!!!!!!
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ bảy, 15 Tháng mười 2011, 06:46 PM
 
Đọc đề không kĩ rồi pa !

Bài này xét theo vận tốc trung bình trong 2 trường hợp, mình không chứng minh công thức vì khá khó bấm Latex(ai muốn chứng mình thì liên hệ trực tiếp qua Yahoo của mình: dark_dragon14058_wind005)

Đi S/2 đầu với v1, đi S/2 sau với v2:

Vtb = (2*v1*v2)/(v1+v2) (1)

Đi t/2 đầu với v1, đi t/2 sau với v2:

Vtb = (v1+v2)/2 (2)

(Gọi v1 là a, v2 là b nhé, dễ bấm bất đẳng thức)

Ta có (a-b)^2 >= 0

a^2 + b^2 -2ab >= 0

a^2 + b^2 +2ab >= 4ab

(a+b)^2 >= 4ab
(=) (a+b/2 >= 2ab/(a+b)

vtb (2) >= vtt (1)

Vậy trường hợp 2 nhanh hơn trường hợp 1...khi v1 = v2 thì đẳng thức xảy ra...có nghĩa là 2 trường hợp như nhau

Về việc nhanh bao nhiêu giây thì ko tính đc, nhanh hơn bao nhiêu lần thì chỉ cần lập tỉ lệ là xong

Đáp án là (v1+v2)^2/4*v1*v2
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: giai bt nay gium e voi!!! kho wa. nan ni!!!!!!!!!
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Chủ nhật, 16 Tháng mười 2011, 06:26 AM
 
xin đính chinh Y!M: dark_dragon1408_wind005