HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: ???????
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ bảy, 15 Tháng mười 2011, 06:25 PM
 
Chuyển động tròn biến đổi đều thì lấy đạo hàm để có công thức li độ, vận tốc và gia tốc