HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
???????
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng chín 2011, 10:33 AM
 
sao chyên đề Vật Lý khó quá.... Buồn .Bạn hay anh chi nào biết phương pháp làm bài tập chuyen đề về Chuyển Động tròn đều thì giúp mình với?
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: ???????
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Chủ nhật, 11 Tháng chín 2011, 05:47 PM
 
kho a'. oi the thi chuyen don tron bien doi deu thi the nao
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: ???????
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ bảy, 15 Tháng mười 2011, 06:25 PM
 
Chuyển động tròn biến đổi đều thì lấy đạo hàm để có công thức li độ, vận tốc và gia tốc