HÌnh đại diện 160545 hugolavip
Giai dum mik zoi'
Bởi 160545 hugolavip - Thứ ba, 6 Tháng chín 2011, 10:48 AM
 
vt2 – v02 = 2as
tai sao nó lại có công thức trên các bạn chỉ mik zới