HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: help me
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 02:44 PM
 

sr nhầm xíu

kim giờ ....... \omega=3600/12h =30 độ/h

............... <=> 90 + 360t= 157,5 +30t

                 <=> t=9/44=12p13,36s