HÌnh đại diện 157326 tran hoang phong
help me
Bởi 157326 tran hoang phong - Thứ sáu, 19 Tháng tám 2011, 03:22 PM
 

giup' em voi'

BT: neu' lay cot' moc' la 5h 15 phut thi hoi sau it' nhat bao lau thi kim phut theo kip. kim gio.

em khong hieu cach lam

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: help me
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 01:59 PM
 

chọn gốc tại số 12 trên đồng hồ. chiều dương là chiều của kim đồng hồ.

pt quay của kim phút là \varphip\varphi0 +  \omegat      vs \varphi0= 900

                                                                            \omega = 3600 /1h =360 độ/h 

_____________giờ __\varphig____________\varphi0= 3600*(5+1/4)/12=157,50

                                                                             \omega = 3600/24h = 15 độ/h

kim phút theo kịp kim giờ \Leftrightarrow \varphip=\varphig

                                            \Leftrightarrow90+ 360t =157,5 +15t

                                            \Leftrightarrowt= 9/46 h =11p44,35s

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: help me
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 02:44 PM
 

sr nhầm xíu

kim giờ ....... \omega=3600/12h =30 độ/h

............... <=> 90 + 360t= 157,5 +30t

                 <=> t=9/44=12p13,36s