HÌnh đại diện 157814 Vo mai ky
Trả lời: Mọi người giúp em với. em cần gấp
Bởi 157814 Vo mai ky - Thứ hai, 22 Tháng tám 2011, 03:25 PM
 
lap pt chuyen dong cua 2 xe di
x1=60(t-1)
x2=100-40t
vi 2 xe gap nhau nen cho x1=x2 roi the so vao tinh thoi