HÌnh đại diện 155231 Lê Văn Nhân
Trả lời: bài tập dong điện xoay chiều & một số điều khó hiểu trong hiện tượng cộng hưởng điện
Bởi 155231 Lê Văn Nhân - Thứ bảy, 6 Tháng tám 2011, 10:49 AM
 

Bạn kiểm tra lại thử đề có cho thiếu dữ kiện nào ko?

đề như vậy mình chỉ mới đi được 2/3 thôi.