HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: bt vat ly kho
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 02:29 PM
 

gọi độ dài 1 toa là L

trong 6s đầu ta có L=a.62/2 => a=L/18

tg để 6 toa tàu đầu tiên đi qua mặt người ấy là t1= \sqrt{\frac{2*6L}{a}} = 6\sqrt{6}s

_____7________________________________t2=\sqrt{\frac{2*7L}{a}} = 6\sqrt{7} s

tg toa thứ 7 đi qua ng đó là  \Deltat = t2-t1 = 1,18s