HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Gương phẳng quay??!
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ sáu, 15 Tháng bảy 2011, 10:52 PM
 
Cho 1 gương phẳng delta và một điểm sáng S, ảnh của S qua Delta là S', khoảng cách từ S đến delta là a, nối S và S' cắt Delta tại H, cho gương quay quanh trục H, điểm S giữ nguyên vị trí, tìm quỹ đạo của S'? cho biết hình dạng quỹ đạo? (biết rằng gương Delta phản chiếu ở cả 2 mặt)