HÌnh đại diện 121566 nguyen huu loc
trường vật lý
Bởi 121566 nguyen huu loc - Thứ sáu, 15 Tháng bảy 2011, 04:29 PM
 
trường là gì ?
trường có thực sự tồn tại?
trường có phải là vật chất?
trường hấp dẫn?
trường điện từ?
từ trường?
trường có tồn tại khách quan?
HÌnh đại diện 142711 Trang
Trả lời: trường vật lý
Bởi 142711 Trang - Thứ hai, 18 Tháng bảy 2011, 11:39 PM
 
Trong toán học, bạn thấy có các cụm từ "trường véc tơ" để chỉ một không gian chúa các véc tơ và các phép toán đối với véc tơ, "trường vô hướng" để chỉ "không gian" chứa các hàm số và các phép tính với các hàm số đó.
Trong Vật lý, có điện trường tồn tại trong vùng không gian chứa các điện tích, từ trường tồn tại xung quanh các điện tích chuyển động, điện từ trường tồn tại xung quanh điện tích dao động, trường hấp dẫn ởxung quanh trái đất.
Vậy, bạn có thể hiểu nôm na về từ "trường" rồi chứ?
Ở đây, ta chỉ nói đến từ "TRƯỜNG" của vật lý thôi.
Trường là thực sự tồn tại vì tất cả những nghiên cứu về trường, ứng dụng vào thực tế đều nghiệm đúng.
Trường là vật chất. Nếu sau này học triết học, đinh nghĩa vật chất, ta biết nó gồm 2 dạng là: Chất ( chất cấu tạo nên các vật quanh ta) và trường.
Trường có tồn tại khách quan, dù đôi khi con người ta đứng ở 1 góc độ nào đó mà không nhìn thấy rõ được nó, nó vẫn tồn tại và gây ra các hiệu ứng nào đó.
Để hiểu rõ về các loại trường trên thì bạn phải học và đọc thêm rất nhiều sau này ở các bậc học cao hơn, kiến thức cấp 3 chưa thể đủ để hiểu.