HÌnh đại diện 150716 BUI NGOC HOANG
gjao thoa truong
Bởi 150716 BUI NGOC HOANG - Thứ bảy, 2 Tháng bảy 2011, 02:08 PM
 
aj gup mih lam bt nay voi cho khoang van i=1,12.10^(-3)m xet 2 diem M va N o 2 phia so voi van chinh gjua voi ON= 1,288.10^(-2)m va oM= 0,56.10^(-2)m giua M va N co bao nhieu van sang ? tks cac ban nha