HÌnh đại diện 150428 buivannam
song dien tu
Bởi 150428 buivannam - Thứ sáu, 1 Tháng bảy 2011, 10:10 AM
 
một mạch chọn sóng để thu được bước sóng 20m thì cần điện dung của tụ là 200pF.Để thu được bước sóng 21m thì điện dung của tụ là bao nhiêu?
HÌnh đại diện 146064 ngothituykieu
Trả lời: song dien tu
Bởi 146064 ngothituykieu - Thứ bảy, 2 Tháng bảy 2011, 09:12 AM
 
210 pF