HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: ai làm dùm mình bài điện xoay chiều này với. cám ơn nhiều
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ hai, 18 Tháng bảy 2011, 08:34 PM
 

u = 150V

i = 4A

Zc = 50 \Omega

Ta có u = Uocos(100\pit - \pi/3)

=> i = Iocos(100\pit + \pi/6) ( u với i vuông pha, nên ta cộng vào \pi/2)

i = Iocos(100\pit + \pi/2 - \pi/3) => i = Io -sin(100\pit  - \pi/3)

=> i2 = Io2 sin2( 100\pit  - \pi/3 ) => sin2( 100\pit  - \pi/3 )= i2/Io(1)

u = Uocos(100\pit - \pi/3) => u2 = Uo2cos2(100\pit - \pi/3)

=> cos2(100\pit - \pi/3) =  u2 / Uo2 (2)

Cộng (1) và (2) : 1 =  i2/Io+ u2 / Uo(3) ( Chú thích thêm: Sin2X + Cos2X = 1)

Theo công thức, ta có Uo= Io* ZC = 50Io

Thế vào (3), ta giải ra Io = 5

Vậy biểu thức dòng điện là i = 5cos(100\pit + \pi/6)

Với mạch thay C bằng L, ta làm tương tự, nhưng I sẽ trễ pha hơn so với U nên ta trừ góc của U ra \pi/2