HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
ai làm dùm mình bài điện xoay chiều này với. cám ơn nhiều
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ năm, 30 Tháng sáu 2011, 09:36 AM
 

Đặt điện áp u=Uo cos (100πt- π/3) vào hai đầu 1 tụ điện có điện dung                   C = 2.10-4/π  . ở thời điểm d0ien65 áp giữa hai đầu tụ là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện torng mạch là?

Đáp án là i = 5cos(100πt + π/6)

Cũng dạng bài tương tự, nhưng thay tụ điện bằng cuộn thuần cảm thì làm như thế nào. Nhờ mọi người giúp!

HÌnh đại diện 116276 nguyen minh thu
Trả lời: ai làm dùm mình bài điện xoay chiều này với. cám ơn nhiều
Bởi 116276 nguyen minh thu - Thứ năm, 30 Tháng sáu 2011, 01:32 PM
 
kho wa ta kiem dau ra hay zay hj minh po tay sr
HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong
Trả lời: ai làm dùm mình bài điện xoay chiều này với. cám ơn nhiều
Bởi Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong - Thứ hai, 18 Tháng bảy 2011, 08:34 PM
 

u = 150V

i = 4A

Zc = 50 \Omega

Ta có u = Uocos(100\pit - \pi/3)

=> i = Iocos(100\pit + \pi/6) ( u với i vuông pha, nên ta cộng vào \pi/2)

i = Iocos(100\pit + \pi/2 - \pi/3) => i = Io -sin(100\pit  - \pi/3)

=> i2 = Io2 sin2( 100\pit  - \pi/3 ) => sin2( 100\pit  - \pi/3 )= i2/Io(1)

u = Uocos(100\pit - \pi/3) => u2 = Uo2cos2(100\pit - \pi/3)

=> cos2(100\pit - \pi/3) =  u2 / Uo2 (2)

Cộng (1) và (2) : 1 =  i2/Io+ u2 / Uo(3) ( Chú thích thêm: Sin2X + Cos2X = 1)

Theo công thức, ta có Uo= Io* ZC = 50Io

Thế vào (3), ta giải ra Io = 5

Vậy biểu thức dòng điện là i = 5cos(100\pit + \pi/6)

Với mạch thay C bằng L, ta làm tương tự, nhưng I sẽ trễ pha hơn so với U nên ta trừ góc của U ra \pi/2