HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
Trả lời: Ai giúp mình với
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ ba, 12 Tháng bảy 2011, 03:10 PM
 

Mỉm cườibai 1 ta ap dung cong thuc sau dentaphi=w.t' trong do t'=T/4 THAY VAO THUI DE BAI    CHO CHU KI T=T/3 »                             dentaphi =w.t/12=(2pi/T).T/12  =pi/6               ve  duong tron luong giac ra roi dua vao do de giai ta biet denta phi tuc la goc quay duuoc cua no sau thoi gian ta xet roi ap dung cong thuc tinh goc trong tam giac binh thuong cosanpha=ke/huyen hi vong la se ra chao ban