HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: đáp án liệu có phải bị sai?
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 04:33 PM
 

 tạm thời kí hiệu omêga là w nhá

câu43.v0=A1w1=A2w2         (1)

       lại có T12/T2=w22/w1=L1/L2 =1/2    (2)

1,2=>A2= A căn2  Đ.a D (sai thật bạn à)

câu 54. tính toán thủ công thì sẽ là mgl(1-cos60)=mv2/2 =>v2=10

T - mg =mv2/l => T=2N câu này C là đúng

Câu 64.mình thấy câu này có câu lạ lạ nên k đưa ra kết luận đc. ''tỉ số giữa chu kì do động nhỏ khi điện trg hg' lên hoặc hg' xuống là T1/T2=9/11''. ''tỉ số giữa cái này vs cái kia'' thì mới đúng chư' nhỉ.